Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Het initiatief Blue Zone Dorado staat niet op zichzelf, maar loopt met het plan voor zorgneutraal wonen wel voorop.

Blue Zone Dorado – Zorgneutraal en duurzaam wonen in Noordenveld

11 december 2019

Een nieuwe woonvorm voor elkaar krijgen vraagt naast ‘mensen die met elkaar iets willen’ vooral organisatie en borging. Leren van ervaringen elders is daarbij wezenlijk en kan initiatieven elders in de provincie verder brengen. In de publicatie Zorgneutraal en duurzaam wonen in Noordenveld nemen we je mee naar een bijzonder initiatief voor zorgneutraal wonen in de gemeente Noordenveld: Blue Zone Dorado. Hierin vind je meer informatie over de voorgeschiedenis, inspiratiebronnen, een stappenplan en tips.

Actieprogramma Vitale Vakantieparken Drenthe

Het Actieprogramma Vitale Vakantieparken Drenthe (VVP Drenthe) is een samenwerking van alle Drentse gemeenten, de Provincie Drenthe, het Recreatieschap Drenthe en de Recron. Het doel is de voor Drenthe belangrijke sector verblijfsrecreatie te vitaliseren. Dit door, kort gezegd, de vitale parken nog beter en toekomstbestendiger te maken en de niet-vitale parken naar
een andere functie of bestemming te leiden. Bij die laatste groep kan het gaan om parken waar bijvoorbeeld overwegend gewoond wordt of die vanwege de ligging of het gebrek aan uitbreidingsmogelijkheden eigenlijk geen recreatief toekomstperspectief hebben. Voor deze parken ligt er een transformatieopgave: het zoeken van een nieuwe, passende functie of bestemming of het reguleren van het al bestaande niet-recreatieve gebruik.

Een woonconcept waarin gezondheid en geluk centraal staan

Een niet-vitaal of niet-toekomstbestendig park kan zich vanwege de ligging en verschijningsvorm (groen, buiten de kernen gelegen) uitstekend lenen voor de huisvesting van een groep bewoners die met elkaar op een bepaalde manier willen leven. Met nabuurschap, zorg of volgens een ander concept of op een andere wijze. Juist het feit dat het gaat om een specifieke woonvorm of doelgroep kan een meerwaarde geven die aansluit bij het bijzondere karakter van een (voormalig) vakantiepark.

Deze publicatie is mogelijk gemaakt door: Provincie Drenthe, Gemeente Noordenveld en CMO STAMM. In opdracht van Provincie Drenthe en gemeente Noordenveld, met dank aan initiatiefgroep Blue Zone Dorado.

Meer informatie:
Gerben Rouwenhorst, transformatieadviseur, Taskforce Vitale Vakantieparken Drenthe, g.rouwenhorst@vitalevakantieparkendrenthe.nl
Fenna Bolding, adviseur CMO STAMM, f.bolding@cmostamm.nl

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.


© 2024 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X