Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Gasteren.

Gasteren Goed voor Elkaar

Waarom Gasteren Goed voor Elkaar?

Burenhulp in kleine dorpen bestaat gelukkig vaak nog. Daar zijn in Gasteren mooie voorbeelden van. Toch is niet voor iedereen het vragen en aanbieden van hulp zo vanzelfsprekend meer als vroeger. Dorpsgenoten die hier geboren en getogen zijn kennen lang niet alle nieuwe inwoners die van elders zijn neerstreken. Andersom is dat niet anders. Door het ontbreken van school en winkels kom je elkaar ook niet meer zo vanzelf tegen. En het lijkt wel of we het allemaal steeds drukker krijgen. Het elkaar kennen en zich verbonden voelen, belangrijke voorwaarden voor spontane burenhulp, nemen hierdoor af. Terwijl veranderingen in de zorg en de maatschappij dat juist steeds meer van ons verwachten.

Wat wil Gasteren Goed voor Elkaar?

De doelstelling van Gasteren Goed voor Elkaar is tweeledig. Het wil ontmoeten en verbinden tussen dorpsbewoners stimuleren. En het wil iedere dorpsbewoner die een hulpvraag heeft waarin niet direct kan worden voorzien door het eigen ‘netwerk’ (familie, vrienden, naaste buren) of bestaande professionele voorzieningen (thuiszorg, huishoudelijke hulp), in contact brengen met een dorpsgenoot die daar mogelijk wel in kan voorzien.

Wat doet Gasteren Goed voor Elkaar?

In het kader van ontmoeten en verbinden organiseert Gasteren Goed voor Elkaar de ‘Huiskamer’ en ‘Samen koken – Samen eten’, bijeenkomsten die regelmatig plaatsvinden in het dorpshuis De Gasterije. Daarnaast biedt het ondersteuning op het gebied van vervoer (de Vervoerservice) en klusjes in en rond het huis, huisbezoek, hulp bij het invullen van formulieren, etc. (de Klussendienst). Deze activiteiten worden uitgevoerd door dorpsgenoten die zich als vrijwilliger hebben aangemeld. Na een verzoek om ondersteuning legt Gasteren Goed voor Elkaar contact tussen hulpvrager en hulpaanbieder.

Voor wie is Gasteren Goed voor Elkaar bedoeld?

Gasteren Goed voor Elkaar richt zich op alle dorpsbewoners – jong of oud, met of zonder beperkingen – die tijdelijk dan wel langdurig ondersteuning nodig hebben om goed en zelfstandig te kunnen (blijven) functioneren.

  • De Huiskamer

De Huiskamer is een gezellige ontmoetingsplek in het dorpshuis De Gasterije waar de bezoekers tweewekelijks bij elkaar komen om elkaar te ontmoeten en bij een kopje koffie of thee bij te praten. Er worden regelmatig leuke activiteiten georganiseerd, zoals presentaties, gymnastiekoefeningen, film, spelletjes, lekkere hapjes bereiden, uitjes etc.

  • Samen koken – Samen eten

Op iedere derde donderdag van de maand (uitgezonderd de zomermaanden) komt een aantal dorpsgenoten bij elkaar in De Gasterije om daar samen een culinaire maaltijd te bereiden en natuurlijk gezellig met elkaar op te eten. Er wordt gebruik gemaakt van de professionele keuken van het dorpshuis en er is altijd deskundige begeleiding aanwezig.

  • De Vervoersservice

De Vervoerservice is er voor inwoners die (tijdelijk) niet over eigen vervoer beschikken en bijvoorbeeld een bezoek willen brengen aan de huisarts, het ziekenhuis, de bibliotheek, een familielid, de Huiskamer of een winkel.

  • De Klussendienst

Moeten er in of bij huis dingen gebeuren die u niet zelf (meer) kunt doen? Bijvoorbeeld een dakgoot schoonmaken of klein tuinonderhoud. Zijn er u vragen over het gebruik van uw computer of mobiele telefoon? Heeft u moeite met het invullen van een formulier? Zou u eens bezoekje van iemand willen ontvangen of een eindje met iemand wandelen? Als er niemand in de buurt is die u daarbij kan helpen, dan zoekt de klussendienst een vrijwilliger die dat wel kan.

 

Meer informatie:

Voorzitter GGvE: Arno Klee
06-0657340471 / 0592-238028
E-mail: gasterengoedvoorelkaar@ingasteren.nl

Website: ingasteren.nl/gasterengoedvoorelkaar

Informatie: www.bokd.nl/nieuws/gasteren-goed-voor-elkaar

Logo Gasteren Goed Voor Elkaar

© 2024 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X