Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen
Witteveen grens van het dorp

Witteveen.

Witteveen – Naoberkracht

Het dorp Witteveen is al vanaf 2012 bezig met zich voor te bereiden op de gevolgen van de veranderende bevolkingssamenstelling (ontgroening & vergrijzing). Dat heeft  o.a. in 2016 geleid tot het aanstellen van het Duo Naoberkracht. Twee dorpsbewoners die de functie van dorpsondersteuners uitvoeren tegen een kleine vergoeding.

In twee jaar tijd hebben zij alle 18+ bewoners van het dorp bezocht om in kaart te brengen wat  bewoners op basis van wederkerigheid kunnen bieden, zodat zij vraag en aanbod aan elkaar kunnen verbinden. En daar waar nodig leggen zij de relatie met Gemeente (Wmo), Welzijns- en Zorgorganisaties. Samen met deze partners is in het project Naoberkracht het doel geformuleerd de grens tussen informele zorg en de formele zorg te bepalen.

Naast deze individuele bemiddeling is een belangrijk onderdeel van het project de organisatie van collectieve welzijnsactiviteiten (ontmoeting, gezonde leefstijl, sport en beweging) en collectieve voorzieningen (vervoer, tuinonderhoud etc.). Dit gebeurt in nauwe samenwerking met diverse dorpsorganisaties.

Het project constateert dat deze totale inzet inmiddels heeft geleid tot vergroting van de leefbaarheid van het dorp waarbij sprake is van een grotere zelfredzaamheid en versterking van eigen netwerken van de inwoners. Dit is in 2017 bevestigd met de Landelijke Dorpsvernieuwingsprijs van de LVVK, de Henk Aalderinkprijs van de P10 en in 2019 met een Europese Award.

Meer informatie:
Roos Glastra, glastra.rosa@gmail.com
Liesbeth Langen, liesbeth.langen@hetnet.nl

logo noaberkracht Witteveen

 

© 2024 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X