Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen
vrouw brengt boodschappen aan huis

Netwerk.

In het netwerk Zorginitiatieven Drenthe bundelen bewonersinitiatieven rond zorg, welzijn en geluk hun krachten. Het netwerk is de plek om ervaringen en kennis te delen en elkaar te inspireren tot nieuwe concepten voor zorg in dorpen en buurten.  

CMO STAMM ondersteunt zorginitiatieven van inwoners en organiseert de activiteiten, kennisbijeenkomsten, werkbezoeken van het Netwerk Zorginitiatieven Drenthe. We werken hierin samen met kennispartners in de regio en met partijen uit de zorg, welzijn en wonen. We verbinden initiatieven en brengen ambitie, ideeën en concrete praktijk samen.

Wat doet het Netwerk Zorginitiatieven Drenthe?

Ontmoeting

In dit netwerk ontmoeten initiatiefnemers elkaar. Het is de plek om  verhalen te delen, elkaar te inspireren en om ideeën op te doen. We verbinden initiatieven en brengen ambitie, ideeën en concrete praktijk samen.

Lerend zorgnetwerk met kennis en ervaring

In het netwerk delen we plannen, concrete aanpakken, stappenplannen, enquêtes, zorgloketten, samenwerking met partners in zorg en welzijn, gemeenten, ideeën voor het bouwen van woningen voor ouderen, samenwerking met partners, subsidieregelingen, enzovoort. We leren van ervaringen, van valkuilen, successen en pakken knelpunten op. Hoe geef je als inwoners invulling aan je regierol, hoe breng je focus aan en hoe komt je van een eerste idee tot een concreet plan?

Professionals in zorg, welzijn en wonen zoeken verbinding met de beweging van onderop die in dorpen en buurten volop gaande is. Hoe doen zij dit? Hoe vullen zij hun nieuwe rol in? Wat kunnen zij leren van zorginitiatieven? Hoe realiseer je duurzame zorginitiatieven voor de toekomst?

Broedplaats voor nieuwe zorgconcepten

In het netwerk komen initiatieven, zorgorganisaties, gemeenten en woningcorporaties bijeen om er samen beter van te worden: wat zijn kansrijke zorgconcepten voor de toekomst en hoe geven we die vorm?

Formele en informele zorg

In veel zorginitiatieven werken formele en informele zorg samen. Samenwerken met zorgpartijen en gemeente, hoe pak je dit het beste aan? Hoe houd je als inwonersinitiatief de eigen regie? Wat zijn ervaringen en lessen van anderen en hoe kun je samen optrekken in pilots en proeftuinen?

Agenderen

Het netwerk verzamelt gedeelde ervaringen, valkuilen, hobbels en obstakels, maar ook successen, tips en adviezen. Thema’s die telkens terugkomen en die om actie vragen brengen we onder de aandacht bij  vergadertafels en beleidsmakers.

Sluit je aan!

Wil je ook kennis delen en leren van andere zorginitiatieven? Sluit je dan aan bij het zorgnetwerk.

Meer informatie:
Fenna Bolding
adviseur CMO STAMM
06 126 861 60
info@netwerkzorginitiatievendrenthe.nl

 

Partners:

Logo CMO STAMM     
Logo provincie Drenthe 

    Logo BOKD

© 2024 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X