Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen
bewonersbijeenkomst

Stappenplan.

Bij het starten van een zorginitiatief kunnen veel vragen leven. Waar te beginnen? Wat komt er allemaal bij kijken? Wat heb ik nodig? Om deze en andere vragen te beantwoorden heeft het Netwerk Zorginitiatieven Drenthe een stappenplan ontwikkeld dat richting geeft bij het opstarten van nieuwe initiatieven en het ontwikkelen van bestaande initiatieven.

1. Zaaien

Begin met een inventarisatie: welke zorgvraag leeft in het dorp of de wijk en waar is behoefte aan? Vorm een kopgroep met enthousiastelingen die hierbij de regie in handen neemt en de inhoud van het zorginitiatief vormgeeft.

2. Ontkiemen

Nu  de vraag vanuit de gemeenschap duidelijk is, kan de focus verschuiven naar het aanboren van de kracht en potentie in het dorp of de wijk. Gebruik een actieve aanpak om hierop zicht te krijgen en ga in gesprek met bewoners. Op deze manier ontstaat een beeld van wie op welke manier een bijdrage kan leveren, zodat alle talenten die in de gemeenschap aanwezig zijn benut worden.

3. Wortel schieten

Als helder is waar de kansen en knelpunten liggen, is de volgende stap de ideeën te delen met alle bewoners. Op deze manier creëer je draagvlak voor het initiatief en wordt het echt eigendom van het dorp of de wijk. Belangrijk hierbij is focus aan te brengen en te bepalen wat voor soort initiatief je wilt zijn.

4. Groeien

Zet de ambitie om in concrete plannen. Schrijf een plan van aanpak, benader ondernemers, maatschappelijke organisaties en bestaande zorginstanties en kijk wat je voor elkaar kunt betekenen. Werk daarnaast een verdienmodel uit om ervoor te zorgen dat het initiatief ook financieel haalbaar is en blijft.

5. Bloei

Het initiatief kan officieel worden opgericht. Tijd voor de notaris en de juridische, fiscale, financiële en operationele aspecten. Nu alle stappen zijn doorlopen kan het idee daadwerkelijk worden uitgevoerd. Samen met bewoners, ondernemers, professionals, (lokale) overheden en andere betrokkenen wordt het initiatief tot een succes gemaakt.

6. Volle bloei

Nu de weg van een eerste idee tot de totstandkoming van het initiatief is afgelegd, kan vol enthousiasme en goede moed aan de uitvoering worden begonnen. Kies hierbij voor elke fase de beste talenten, stimuleer ontwikkeling en innovatie, blijf in gesprek met samenwerkingspartners en zorg voor gezonde financiën en een meerjarenplan. Op deze manier zorg je ervoor dat het initiatief duurzaam en toekomstbestendig blijft.

Zie ook de Publicatie Coöperaties in 5 stappen

© 2024 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X