Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

We moeten denken in mogelijkheden en niet in beperkingen.

Verslag online Netwerkbijeenkomst Zorginitiatieven Drenthe 27 november

2 december 2020

Op vrijdagmiddag 27 november 2020 kwam een diverse groep van zorginitiatieven, gemeenten en zorgorganisaties online bijeen voor een bijeenkomst van het Netwerk Zorginitiatieven Drenthe met inspirerende presentaties! 

Hoe staat het met alle zorginitiatieven en hoe kunnen we elkaar ondersteunen en inspireren?

Er zijn veel ontwikkelingen in de dorpen, zoals de opening van een locatie, uitwisseling van ideeën, goede voorbeelden van financiering, voorbeelden van een goede samenwerking in het dorp en concrete acties, zoals ‘de mezenbol’. Op een aantal plekken is het sinds de uitbraak van corona ook rustig en er is ook zorg over een actuele coronauitbraak.

Goed nieuws uit Vledder: Appartementen en nieuw zorgconcept Vledder

Gezamenlijke presentatie van Cees Hesse namens Dorpsbelang Vledder en Roeli Mossel, bestuurder zorgorganisatie NNCZ

In Vledder is een nauwe samenwerking tussen het bewonersinitiatief Noabuur, NNCZ, de stichting Onder dak en dorpsbelang Vledder. Dit heeft geleid tot de realisatie van een woonzorgcentrum in het dorp. Het streven is om het gebouw in februari 2021 in gebruik te nemen. De koopappartementen zijn verkocht en de huurappartementen komen binnenkort beschikbaar voor de verhuur.

Bewoners hebben zelf de regie over het initiatief. Een logisch gevolg van het feit dat het project voor een groot deel is gefinancierd met een obligatielening die is afgesloten met bewoners uit het dorp. Het was een uitdaging om met het zorgkantoor een goede vorm van financiering te vinden waar zorg en wonen zijn gecombineerd, maar hiervoor is een goede vorm gevonden met Zilveren Kruis Achmea.

Het blijkt dat veel meer partijen de nieuwe vorm van samenwerking interessant vinden. Het is hierdoor bijvoorbeeld ook gelukt om in één sollicitatieronde al het personeel te werven. Personeel vindt deze vorm dus ook interessant

Het spreken van andere taal en beleving vanuit zorgprofessie / inwoner is zeer herkenbaar, maar ook de bereidheid om elkaars taal te spreken en open te staan voor de verschillende invalshoeken.

Er is een bewuste keuze gemaakt om samen te werken met één zorgorganisatie (efficiency en samenwerking). Vaak wordt aangenomen dat dit niet past binnen de wettelijke mogelijkheden, maar die aanname klopt niet. Het gekozen concept in Vledder voldoet aan alle regels. De aanpak is mogelijk, omdat wordt voldaan aan de voorwaarde dat er binnen een straal van 25 km een alternatief moet zijn voor bewoners die een andere keuze willen maken. En dat is in Vledder het geval.

Gefeliciteerd met de mooie resultaten in Vledder !

Resultaten onderzoek zorginitiatieven: onderzoek in Drenthe door Trendbureau Drenthe/CMO STAMM en landelijk onderzoek door Nederland Zorgt voor Elkaar

Presentatie resultaten door Marian Feitsma van Trendbureau Drenthe/CMO STAMM en Alle Postmus van BOKD

In Groningen is vergelijkbaar onderzoek gevoerd. Er zijn een aantal opvallende verschillen met het onderzoek in Groningen. Het vinden van vrijwilligers en bestuursleden is in Groningen bijvoorbeeld een probleem en in Drenthe niet. Andersom spelen in Drenthe belemmeringen in wet- en regelgeving. Dat speelt in Groningen niet.

Er zijn veel onderwerpen die initiatieven willen brengen en halen in het netwerk. Deze onderwerpen zullen gebruikt worden om een gezamenlijke agenda voor de netwerk samen te stellen.

Op 1 december worden de uitkomsten gedeeld van het landelijke onderzoek van Nederland Zorgt voor elkaar.

Sociale agenda provincie Drenthe: welke kansen biedt dit voor (nieuwe) zorginitiatieven?

Toelichting door Marike Broekema van de provincie Drenthe

De sociale agenda van Drenthe biedt kansen voor financiering voor zorginitiatieven. Je kunt ideeën indienen via socialeagenda@drenthe.nl De eerstvolgende subsidieronde is 17 januari. Op 9 december wordt er weer een webinar georganiseerd waarin je meer informatie kunt krijgen over de regeling. Aanmelden kan via hetzelfde adres.

Interessant: handboek Noaberschap in de maak.

Presentatie door Lissa Prins

Lissa Prins werkt vanuit haar studie (Hanzehogeschool) aan een Handboek Naoberschap over hoe je inwoners met een beperking (beter) kunt betrekken bij burgerinitiatieven. Lissa sprak al een aantal zorginitiatieven en praatte de deelnemers aan de bijeenkomst bij over de vorderingen.

Het initiatief van Lissa wordt positief ontvangen. “We moeten denken in mogelijkheden en niet in beperkingen.” De inschatting is ook dat de vrijwilligers die betrokken zijn bij zorginitiatieven van nature goed met deze doelgroep kunnen omgaan. Het handboek is begin 2021 gereed en zal dan ook breed gedeeld worden. Wil je doorpraten met Lissa? Zij is bereikbaar via: e.g.prins@st.hanze.nl.

We willen iedereen die aanwezig was bedanken en kijken uit naar onze volgende ontmoeting!

Met vriendelijke groet,
mede namens Marcel Endendijk (CMO STAMM), Alle Postmus en Luit Hummel (BOKD),

Fenna Bolding
adviseur CMO STAMM
f.bolding@cmostamm.nl
06 12 686 160

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.

Gerelateerd.


© 2023 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X